Τηλέφωνο: 210 417 2249

Email: infoedok@gmail.com

Ά βοήθειες

Κάθε Οκτώβρη αρχίζει ο κύκλος εκπαίδευσης της χρονιάς ξεκινώντας από τις Α’ Βοήθειες (45 ώρες).

Περιλαμβάνει βασικούς τομείς προνοσοκομειακής φροντίδας,
σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε :

– Ασφάλεια διασώστη – θύματος
– Έλεγχος ζωτικών σημείων
– Περιποίηση τραύματος
– Πνιγμονή από ξένο σώμα
– Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)