Τηλέφωνο: 210 417 2249

Email: infoedok@gmail.com

Ορεινή διάσωση

Ο δεύτερος κύκλος Εκπαίδευσης αφορά την Ορεινή διάσωση (32 ώρες) με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού.

Περιλαμβάνει:

– Ανάγνωση χάρτη
– Χρήση πυξίδας
– Σχεδιασμός πορείας
– Καταρρίχηση
– Αναρρίχηση
– Διάσωση θύματος σε απόκρημνη περιοχή