Τηλέφωνο: 210 417 2249

Email: infoedok@gmail.com

Τηλεπικοινωνίες

Στον τομέα της Πυρόσβεσης (53 ώρες) η Ομάδα μας εκπαιδεύεται από την Ακαδημία Πυροσβεστικού Σώματος και
οι εθελοντές μας πιστοποιούνται , έπειτα από εξετάσεις του συγκεκριμένου Κρατικού Φορέα.